Služby

Tvorba webových stránok

Komplexné služby spojené s prípravou a fungovaním webových stránok od jednoduchých prezentácii po zložité online aplikácie. Poskytujeme poradenstvo pri plánovaní, grafický a funkčný dizajn, vývoj aplikácie, jej optimalizáciu a ďalšie činnosti potrebné pre kompletné nasadenie do používania vrátate školení zodpovedných pracovníkov a postimplementačnú podporu.

Pracujeme s nasledovnými technológiami:

PHP, MySQL, Apache webserver, Javascript, AJAX, Prototype, jQuery, WordPress

Referencie:

Webové mapové aplikácie

Špecifickou skupinou webových aplikácií, ktorým sa venujeme, sú webové mapové aplikácie založené na otvorenom softvéri – MapServer, TileCache a OpenLayers. Pomocou týchto technológií je možná stavba komplexných mapových aplikácií pri udržaní prijateľnej úrovne nákladov. Ideálne pre nasadenie do podnikovej, ako aj komunálnej sféry.

Schopnosti uvedených technológií ukazuje náš vlastný projekt www.turistickamapa.sk.

Vývoj WordPress modulov

Pre našich klientov, ako aj pre vlastné projekty nasadzujeme v poslednom čase predovšetkým systém WordPress. Jeho vlastnosti a možnosti rozširovania ho predurčujú na široké použitie – od jednoduchých prezentácií až po komplexné obsahové weby.

Okrem bežnej implementácie stránok založených na systéme WordPress ponúkame vývoj špecializovaných zásuvných modulov, pomocou ktorých možno vytvoriť specifickú funkcionalitu presne podľa potrieb klienta.

Podpora pre WordPress stránky

Klientom, ktorým sme systém WordPress neimplementovali poskytujeme podporu pri riešení problémov, či bežnú údržbu.